.
ფოლკსვაგენის ცენტრი ავტო დაკრედიტების კუთხით თანამშრომლობს შემდეგ ბანკებთან და სალიზინგო კომპანიებთან: საქართველოს ბანკი, ვითიბი ბანკი, თიბისი ბანკი, საქართველოს სალიზინო კომპანია და თიბისი ლიზინგი.
ავტოგანვადების პირობები მრავაფეროვანია და სარგებლობა შეუძლიათ როგორც იურიდიულ, ისე ფიზიკურ პირებს. საპროცენტო განაკვეთი იწყება 0%–დან და მერყეობს 15%–მდე. სესხის პროცენტი დამოკიდებულია თანამონაწილეობასა და ვადაზე. მოქნილი გრაფიკი მომხმარებლებს აძლევს საშუალებას გააფორმონ ავტოგანვადება უპრეცენდენტოდ დაბალ პროცენტში.